અમે અમારી સાઈટ USER FRIENDLY બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જે હવે બે દિવસમાં અપસેટ થશે . નવુ લેટેસ્ટ મટીરીયલ મુકાતું રહેશે માટે રેગ્યુલર VISIT કરતા રહો. ...... આભાર

FOR JOIN WhatsApp Group 2 SEND MSG SSGK TO 9409081977 OR CLICK ABOVE ON IMAGE
prince patel

STUDY MATERIALS


A TO Z  STUDY MATERIALS • Geography Study Material 2015 : Click Here (New!) 
 • Study Material sent by Ravi Dodiya : Click Here (New!) 
 • Study Material sent by Mayur Suthar Part 2 : Click Here
 • Study Material sent by Mayur Suthar : Click Here
 • Study Material sent by Ravi Dodiya : Click Here
 • Study Materials sent by User : Click Here
 • Model Paper Sept. 2015 Part 6 : Click Here (New!) 
 • Model Paper Sept. 2015 Part 5 : Click Here
 • Model Paper Sept. 2015 Part 4 : Click Here
 • Model Paper Sept. 2015 Part 3 : Click Here
 • Model Paper Sept. 2015 Part 2 : Click Here
 • Model Paper Sept. 2015 Part 1 : Click Here
 • Separation of districts Gujarat : Click Here
 • Mahesana District (Image) : Click Here (Sent by Yashpalsinh) 
 • 300 Q & A Part - 2 : Click Here
 • 500 Q & A Part - 1 : Click Here
 • TET-1 (Std 01 to 05) Study Material Part 2 : Click Here
 • TET-1 (Std 01 to 05) Study Material : Click Here
 • Social Science Question Bank : Click Here
 • Quiz 01 to 08 : Click Here
 • Old Quiz 2011 : Click Here
 • Gujarat Pakshik Quiz (Old) : Click Here
 • Model Test Papers 12 to 17 : Click Here
 • Model Test Papers 07 to 11 : Click Here
 • Model Test Papers 01 to 06 : Click Here
 • Constitution of India Notes 2015 : Click Here
 • Current Affairs (Jan-2015 to April-2015) : Click Here
 • Model Papers 07 to 10 : Click Here
 • Model Papers 01 to 06 : Click Here
 • Mahagujarat Andolan (New Paper Clipping) : Click Here

 • Competitive India January 2015 Issue (Current Affairs) : Click Here
 • PSI / ASI / Constable Question Bank 2014 : Click Here 
 •  Jaher Vahivat - Bandharan Part - 1 : Click Here Jaher Vahivat - Bandharan Part - 2 : Click Here
 • Jaher Vahivat - Bandharan Questions - Answers : Click Here
 • Computer Theory Question - Answers : Click Here
 • General Science Materials : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 01 to 04 : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 05 to 08 : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 09 to 12 : Click Here
 • General Knowledge Question - Answers Paper 2014 set 13 to 16 : Click Here
 • General Knowledge Paper Sets 09 to 15 : Click Here Password : marugujarat 
 • General Knowledge Paper Sets 01 to 08 : Click Here Password : marugujarat 
 • Constitution of India Que - Ans 2014 : Click Here Password : marugujarat 
 •  List of medals won by India in Asian Games 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • Prepared by Arwa Chavda 
 • Imp Points about Mars Orbiter Mission / Mangalyaan (Current Affairs) : Click Here Indian Polity and History : Click Here Password : marugujarat 
 • Prepared by Vanrajsinh Dodiya 
 • General Knowledge Quiz 2014 (Gujarat Information Department) : Click Here
 • Economic & Regional Geography of Gujarat : Click Here Password : marugujarat 
 • Important points about Chinese President Xi Jinping Visit (Current Affairs) : Click Here
 • General Knowledge 243 Pages : Click Here
 • Current Affairs till Aug 2014 : Click Here
 • List of Obituaries 2014 (Notable people who passed away in 2014 ) (Current Affairs) : Click Here
 • Awards Jan to Aug 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • New Appointments Jan to Aug 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • Jan-Dhan Yojna 2014 (Current Affairs) : Click Here
 • Current Affairs 2014 : Click Here
 • Ice Bucket Challenge (Current Affairs) : Click Here
 • GK Power Dose Aug 2014 : Click Here
 • Gujarat Ek Zalak (Prepared by Vanrajsinh Dodiya) : Click Here | View Password : marugujarat 
 • GPSC Mix Material Paper Sets : Click Here Password : marugujarat 
 • About EBOLA Virus : Click Here
 • IMP Study Materials for GPSC Class 1 & 2 Part-1 : Click Here
 • IMP Study Materials for GPSC Class 1 & 2 Part-2 : Click Here
 • India in Commonwealth Games 2014 : Click Here
 • Gaza Conflict : Click Here
 • General Knowledge (Mix) Part 16 : Click Here Password : marugujarat 
 • General Knowledge (Mix) Part 15 : Click Here Password : marugujarat 
 • Chief Ministers of Gujarat Video Lecture : Part - 1 | Part - 2
 • CENSUS - 2011 Gujarat : Click Here Disaster Management Study Materials : Study Materials Part - 1 : Click HereStudy Materials Part - 2 : Click HereStudy Materials Part - 3 : Click HereGujarat Disaster Management Act 2003 Part - 1 : Click HereGujarat Disaster Management Act 2003 Part - 2 : Click Here
 • Human Resource Development Study Materials Part - 1 : Click Here
 • Human Resource Development Study Materials Part - 2 : Click Here
 • General Knowledge Part 14 : Click Here

English Grammar

50 MCQ on Article A & An : Download
Perfect Tenses :Download
Continuos Tenses : Download
Simple Tenses :Download
Singular-Plural :Download
Preposition :Download
Conjuction : Download
Question Words : Download
Question-Answer : Download
TO_HAVE : Download
TO_BE : Download
Articles : Download
Number : Download
Alphabet : Download


Gujarati Grammar

Shabd Samuh mate Ek Shabg : Download
Vishleshn – Sayojak : Download
Vakya: Prakar and Parivartan : Download
Viram_Chinho : Download
Vibhakti : Download
Visheshan : Download
Sangna : Download
Samas : Download
Sarvnam : Download
Chhand : Download
Rudhiprayogo : Download
Alankar : Download
Sandhi : Download
Shabdkosh : Download
Jodaxar : Download
Consonant and vowel : Download
History of Gujarati Grammar : Download
Gujarat: General Knowledge

Sarkari Yojanao : Download
Gujarat Panchayat Act-1993 : Download
RTI-2005 : Download
RTE-2009 : Download
Gujarat na Award : Download
Gujarat ni Vakhanati Vastu : Download
Gujaratni Sahitya Sansthao : Download
Gujaratna Sahitya Grantha Bhandaro : Download
Gujarat nu Science : Download
Geographical name for Gujarat city : Download
Prachin name : Download
Rastriy-Dhorimarg : Download
Gujaratma Relve : Download
Gujarat ni VimanSeva : Download
Gujarat na Mahavidhyalayo : Download
Gujarat na Mahelo : Download
Gujarat na Myujiyamo : Download
Gujarat na Nadi Kinarana Shahero : Download
Ayat-Nikas : Download
Gujarat ni Matsya_Sampati : Download
Gujarat ni Vanaspati : Download
Gujarat na Nigamo : Download
Gujarat na Udhyogo : Download
Gujarat ni Jamin : Download
Gujarat ni Khanij Sampati : Download
Gujarat ni Krushi : Download
Gujarat na Vav-Kuva : Download
Gujarat na Sarovar-Talavo : Download
Gujarat ni Pashu Sampati : Download
Gujarat na Prani-Paxi : Download
Gujarat na Gruh-Udhyog : Download
Gujarat na Granthalayo : Download
Gujarat ni Gramin Vidhyapith : Download
Gujarat nu Bhupusht : Download
Gujarat ni Sinchai Yojana : Download
Gujarat ni Nadi-Sarovaro : Download
Gujarat na Parvat-Shikharo : Download
Gujarat na Abhayaran : Download
Gujarat na Bandaro : Download
Gujarat ni Abohava : Download
Big In Gujarat : Download
Gujarat nu Sthan, Sima ane Vistar : Download
Maths

Percentage : Download
Number of Series : Download
LCM – HCF : Download
Simplify : Download
Short Method of Division : Download
Number method :Download

Reasoning

Schuduled Time/Date/Day/Year : Download
Blood_Relationship : Download
Classification : Download
History of Gujarat

Gujaratna Satyagraho : Download
Mahagujarat Andolan : Download
CM of Gujarat : Download
Gujarat History part-2 : Download
Gujarat History part-1 : Download

District of Gujarat

Katch : Download
Banaskantha : Download
Anand : Download
Aravali : Download
Amreli : Download
Ahemedabad : Download
Gujarat State Information : Download
Gujarati Literature

Gujaratni Vasti-Vividhata : Download
Gujaratna Santo-Samaj Sevako : Download
Gujarati Sahityakaro : Download
Gujarati Lok Sahitya : Download
Gujarati Lok Natak : Download
Gujaratina Lok Nrutya : Download
Gujaratina Lok Mela : Download
Gujarati Film : Download
Khyatnam Krutio : Download
Pratham Krutio : Download
Sahitya ane Takhhlus : Download
Sahityakar ane teni Visheshata : Download
Sahityakarnu shu vakhanay : Download
sahityana chiranjivi patra : Download
India: General Knowledge

Beauty Award : Download
Gnanpith Award : Download
Dada Saheb Falke Award : Download
Paramvir Chakra Award : Download
Reman Megses Award : Download
Nobel Award : Download
Bharat Ratna : Download
National Day of India : Download

Science

Science1 :Download
Metal and Compound :Download
Metal and Symbol :
DownloadLATEST 25 UPDATES